Kinh nghiệm xin làm passport mới ở Singapore

2018/06/05

Tình hình đến cuối tháng 4, 2019 mới hết hạn passport của mình, tuy nhiên vào đầu tháng 10 mình có đi Châu Âu và dự là trong tháng 6 này mình sẽ xin visa nên để không bị lỡ cỡ mình quyết định sẽ làm passport lúc này.

Theo tham khảo ban đầu của mình thì có vẻ như làm ở Việt Nam tiện hơn rất nhiều so với làm ở Sing bởi vài lý do:

Thông tin

Mình lượm lặt trên mạng thì form điền sẽ như sau:

Nguồn: user Thuy Nguyen trong [nvquanghuy blog](http://nvquanghuy.com/renew-vietnamese-passport-singapore/)

Quy trình

  1. Đến nơi thì bấm lấy số thứ tự, mình nghĩ là nên đi lúc 2h30, tới 3h vô làm ngay cho xong.
  2. Khi được gọi tên thì sẽ được đưa form điền [giống như trên, mình đã check ngày 05/06/2018].
  3. Xong thì quay lại nộp và đóng phí. Thủ tục đơn giản và không có gì quá khó.
  4. Thời gian chờ 15-30 ngày.

Trong thời hạn chờ passport mới được cấp thì passport cũ vẫn còn sử dụng bình thường [nếu còn hạn]. Chỉ có trường hợp khi trang hộ chiếu bị bấm lỗ thì mới không sử dụng được nữa.

P.s: Để liên lạc với đại sứ quán (6462 5994) thì nên gọi giờ làm việc, tầm 3pm-5pm. Tuy nhiên, mình đã phải gọi đến 5 cuộc mới liên lạc được, nên nếu bạn sử dụng phương án này để liên lạc thì rất nên kiên trì.